การบริหารการศึกษา 656324

การบริหารการศึกษา 656324
Page 2 Page 3
  • 89 หน้า
  • 3.13 MB
  • 31 ก.ค. 2559
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿168.00 ฿124.00

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการในการบริหารสถานศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้