(ฉบับแก้ไข)เทคโนโลยีการส่องสว่างข้อมูลกับทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ.๒๕๕๙)

(ฉบับแก้ไข)เทคโนโลยีการส่องสว่างข้อมูลกับทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ.๒๕๕๙) Free!
ThemScape แผนที่สิทธิบัตร ThemScape แผนที่สิทธิบัตร

(ฉบับแก้ไข 2017) สมาคม ECTI (วาระ 4/ 2559) : ยุติการเป็นที่ปรึกษาสองโครงการผิดวัตถุประสงค์ (misconduct) ก่อนหน้า (ณ https://goo.gl/8RZ7ww

(คำสำคัญ : ทรัพย์สินทางปัญญา การส่องสว่างข้อมูล การสื่อสารเชิงแสง แอลอีดี พลังงาน)

การส่องสว่างข้อมูล”ที่ทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการต้นแบบรวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในสถานะการเริ่มต้นดังรายละเอียดในรายงานฉบับนี้นั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ควรได้รับการเร่งรัดหรือก้าวกระโดดเพื่อร่วมขบวนเทคโนโลยีโลกสาขาใหม่ด้านนี้ได้ทันเวลาหรือควรได้ผลดีกว่าสาขาอื่นในอดีตที่ประเทศไทยถูกทิ้งห่างมากและมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับเวลาแล้วอีกทั้งโอกาสด้านการศึกษาภาคสังคมควรได้มีภูมิคุ้มกันจากการเป็นประเทศผู้บริโภคเทคโนโลยีที่อาจมีการหลงคล้อยตามประเทศที่พัฒนาแล้วในมุมการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งมิควรเกิดซ้ำกับบทเรียนการนำเข้าเทคโนโลยีการสื่อสารฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้