แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของวัดร้างในเมืองเก่าเชียงใหม่

แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของวัดร้างในเมืองเก่าเชียงใหม่
Page 2 Page 3
  • 265 หน้า
  • 28.02 MB
  • 7 เม.ย. 2559
  • ผศ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿300.00

แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของวัดร้างในเมืองเก่าเชียงใหม่ เป็นรายงานวิจัยที่สนับสนุนโดย สนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2558(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้