ได้คิดก็คิดได้

ได้คิดก็คิดได้ Free!
Page 2 Page 3

       "..หากปล่อยให้เราคิดไปตามกระแสโลก คิดไปตามกิเลส เราจะไม่มีวัน "ได้คิด" และเมื่อไม่ได้คิด เราก็ไม่มีทาง "คิดได้" แต่อย่าใดเลย แม้ว่าเราจะคิดเป็นเหมือนทุกคนก็ตามที  จุดประสงค์ของข้อเขียนนี้ก็เพื่อให้คนที่เต็มไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ ได้คิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรม ในขณะเดียวกันก็ให้ผู้ที่ได้คิดแล้วและกำลังปฏิบัติอยู่ คิดได้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ สมกับเป็นนักปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า.."

อนุโมทนาธรรมทานโดย ขิปปปัญญานุสรณ์สถานธรรม (KPY ภูปลายฟ้า)

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้