one year o-n | A Book I Read

one year o-n | A Book I Read Free!
Page 2 Page 3

[one year o-n] คือ project เล็กๆ ที่รวบรวมเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ของนิตยสาร o-n ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้มาอยู่ในที่เดียวกัน และเล่มนี้ คือ 'A Book I Read' (To books) เป็นคอลัมน์ที่นักเขียน เขียนถึงหนังสือแบบอิงธีมนิตยสาร เป็นงานบทความกึ่งรีวิวที่กระตุกต่อมความคิดของคนอ่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้