กรณีศึกษา การรับรู้ผลกรทบและการจัดการวิกฤติน้ำมันลงทะเล อ่าวพร้าว

กรณีศึกษา การรับรู้ผลกรทบและการจัดการวิกฤติน้ำมันลงทะเล อ่าวพร้าว Free!
Page 2 Page 3

กรณีศึกษา การรับรู้ผลกระทบและการจัดการวิกฤติน้ามันรั่วลงทะเล บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
โดยผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ และคณะ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้