one year o-n | A Photo I Shoot

one year o-n | A Photo I Shoot Free!
Page 2 Page 3

[one year o-n] คือ project เล็กๆ ที่รวบรวมเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ของนิตยสาร o-n ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้มาอยู่ในที่เดียวกัน และเล่มนี้ คือ 'A Photo I Shoot' คอลัมน์ภาพุถ่ายสะท้อนความรู้สึกนึกคิด และมีคำสั้นๆ จำกัดใจความสำคัญของภาพ / คำและภาพ : มนุษย์ห้องใต้หลังคา.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้