one year o-n | A Short Story I Write

one year o-n | A Short Story I Write Free!
Page 2 Page 3

[one year o-n] คือ project เล็กๆ ที่รวบรวมเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ของนิตยสาร o-n ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้มาอยู่ในที่เดียวกัน และเล่มนี้ คือ 'A Short Story I Write' คอลัมน์เรื่องสั้นสะท้อนสังคม เสนอให้เห็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวที่เรามักมองข้ามกันไป / เรื่อง : นิรัติศัย บุญจันทร์  และภาพประกอบโดย Kamonnut Kamda(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้