จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี

จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี
Page 2 Page 3
  • 472 หน้า
  • 20.82 MB
  • 7 ต.ค. 2558
  • ตำราวิศวกรรมเคมี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿300.00 ฿150.00

จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีเป็นวิชาหลักวิชาหนึ่งในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเคมี สาระที่สำคัญเป็นการอธิบายจลนพลศาสตร์ในส่วนสำคัญๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีได้อย่างถูกต้อง มีหลักการ แม้ว่าวิชานี้เป็นวิชาที่มีเฉพาะในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเคมี แต่มีการนำประยุกต์ใช้สาขาวิศวกรรมอื่นๆ อาทิ วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอาหาร เป็นต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้