อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับที่ ๗

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับที่ ๗ Free!
Page 2 Page 3
  • 14 หน้า
  • 0.85 MB
  • 31 ก.ค. 2558
  • ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ก้าวแรกก่อให้เกิดก้าวล่วงมา จากหนึ่งปฐมเทศนา ส่งอิทัปปัจจยตาธรรมจักรเคลื่อนพุทธวจนะ จากแดนหนึ่งสู่อีกแดน จากหนึ่งสู่ไพศาล ขจรขจายพุทธธรรมหล่อเลี้ยง อาสาฬหบูชา ยังเตือนเราถึงการเริ่มต้น มาจนถึงครานี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้