ทัณฑวิทยา

ทัณฑวิทยา
Page 2 Page 3
  • 162 หน้า
  • 1.20 MB
  • 20 พ.ค. 2558
  • สำนักพิมพ์สัตตะบรรณ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿139.00 ฿93.00

หนังสือทัณฑวิทยาเป็นหนังสือที่กล่าวถึงกระบวนการหลังจากที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้ว โดยจะอธิบายว่าหลังจากที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้ว สังคมจะมีการจัดการอย่างไรกับผู้กระทำผิด ตลอดจนวิธีการป้องกันมิให้บุคคลนั้นกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่นิสิตนักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ และบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งสนใจในศาสตร์ของการลงโทษเป็นการเฉพาะ ทั้งยังช่วยเสริมการทำความเข้าใจในหลักการของวิชาอาชญาวิทยาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้