อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก (Steel Production Industry)

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก (Steel Production Industry)
Page 2 Page 3
  • 193 หน้า
  • 13.54 MB
  • 2 ม.ค. 2563
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿220.00 ฿179.00

เป็นหนังสือที่เกิดจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของผู้เขียน ที่ต้องการจะถ่ายทอด ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ทำงานจริงที่มีมากกว่า 30 ปี ในการออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ทดลอง และติดตามผลการผลิต ของโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านการค้นคว้า อ้างอิง จากตำราและวารสารการผลิตเหล็กจำนวนมาก นำมารวบรวม เรียบเรียง และจัดลำดับเนื้อหา พร้อมด้วยตารางและรูปประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จริง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย - กระบวนการผลิตเหล็ก ทั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย •- การทำงานและชุดแท่นที่ใช้ในเครื่องรีดเหล็ก (Rolling Machine) •- การเปลี่ยนรูปร่างของเหล็กขณะที่มีอุณหภูมิสูง •- การออกแบบร่องลูกรีด และการวางผังโรงงานรีดเหล็กเส้น •- เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในโรงงานรีดเหล็กเส้น •- การคำนวณและออกแบบโรงงานรีดเหล็กเส้นทั้งโรงงาน - ตัวอย่างผังโรงงานรีดเหล็กแบบต่าง ๆ มากกว่า 10 โรงงานที่ให้ผลผลิตสูง ทั้งในและต่างประเทศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้