200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น

200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น
Page 2 Page 3
 • 234 หน้า
 • 6.28 MB
 • 6 พ.ค. 2558
 • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿260.00 ฿220.00

รวบรวมไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น-กลางไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งจัดแบ่งหัวข้อและรูปประโยคตามความหมายและหน้าที่การใช้ มีสัญลักษณ์บอกระดับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4-N5 ไว้อย่างชัดเจน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Moe
  18 Aug 20 18:51
  ความคิดเห็นของคุณ
1