วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ลายมือของหลิ่วกงเฉวียน

วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ลายมือของหลิ่วกงเฉวียน Free!
Page 2 Page 3

หนังสือน้อย (Booklet) เล่มนี้ นำเสนอสำเนาแผ่นศิลาจารึกอักษรศิลป์ลายมือของ หลิ่วกงเฉวียน คัดพระสูตรชื่อ พระวัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร พบที่ตุนหวง มณฑลกานซู่ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส (Bibliothèque nationale de France) ในวงการอักษรศิลป์ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของลายมือลิปิกรเอกสมัยราชวงศ์ถัง โดยมีวัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตรชุดนี้เป็นผลงานชิ้นเอกอุ เป็นการสืบทอดจริยาของคนโบราณ ที่เผยแพร่พระธรรม สร้างพระสูตรโดยไม่หวังผลตอบแทน นึกปรารถนาเพียงให้ตนเองพ้นทุกข์ด้วยธรรม ให้สัตว์พ้นภัยสู่พระนิพพาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้