the film photo volume2

the film photo volume2
แต้มแต่งข้างทางด้วยอารยธรรมแห่งสีสัน ประตูโขงด้านในวัดพระธาตุพนม เมืองแห่งอารยธรรมและขุนเขา ต้นไม้แห่งพุทธศาสนา ที่วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

The Film Photo volume2 เป็นการนำเสนอภาพถ่ายด้วยฟิล์มขาวดำ และ ฟิล์มสี ด้วยอุณหภูมิสีแตกต่างกันไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้