ภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม 1

ภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม 1
เจดีย์หลวงปู่วัง อุทธยานแห่งชาติภูลังกา อ.บ้านแพง จ.นครพนม ภาพบรรยากาศยามเช้า จ.ยโสธร สิมอีสานแห่งแรกที่วัดสระบัวทอง อ.มัญจา จ.ขอนแก่น ต้นกำเนิดไม้ดัดแห่งแรกในไทย จ.หนองคาย สถาปัตยกรรม สมัยล่าอนาณิคม ลุ่มน้ำโขง

The film Photo our Northeast in Thailand about 7 years.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้