วิถีชีวิตกับโรคข้อเข่าเสื่อม

วิถีชีวิตกับโรคข้อเข่าเสื่อม Free!
Page 2 Page 3

วิถีชีวิตกับโรคข้อเข่าเสื่อม

โดย รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เตือนจิตต์ ช่วยจันทร์
    10 Jan 17 21:22
    ยอดเยี่ยมเลยค่ะ สร้างสรรค์ผลงานมาให้ประชาชนได้รับรู้ส่ิงที่เป็นจริงบ่อย ๆ นะค่ะ
  • pairoa praihirunkit
    20 Jul 15 13:13
1