คู่มือการตรวจสอบพระสมเด็จบางขุนพรหม

คู่มือการตรวจสอบพระสมเด็จบางขุนพรหม
Page 2 Page 3

        คู่มือการตรวจสอบพระสมเด็จบางขุนพรหมเล่มนี้ จัดทำขึ้นอย่างพิถีพิถันจากประสบการณ์และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด ใช้ระยะเวลาในการจัดทำยาวนานมาก จนเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 นักสะสมหรือผู้ที่สนใจในพระสมเด็จบางขุนพรหมของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือติดตัวเพื่อศึกษาให้เกิดเป็นภูมิรู้แก่ตนเอง และใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง ในด้านเนื้อหา ได้รวบรวมพระสมเด็จบางขุนพรหม ที่เป็นพระแท้ องค์สวยๆ มาเป็นตัวอย่างให้ศึกษากันอย่างชัดเจน พร้อมทั้งบรรยายอย่างกระชับเพื่อให้เข้าใจง่าย อธิบายและชี้จุดพิจารณาสภาพคราบกรุ พิมพ์ทรง เนื้อหามวลสาร สภาพธรรมชาติอื่นๆ ให้เข้าใจอย่างละเอียด จนสามารถวิเคราะห์ความแท้-เก๊ ได้ ไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้หนึ่งผู้ใดอีกต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้