ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร Free!
ดาวน์โหลด ข้อสอบได้ที่ www.tamdeedaidee.com

รายละเอียดหนังสือ ปรับปรุงใหม่ พฤศจิกายน 2557   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tamdeedaidee.com  โทร. 094-1723141 
รวมแนวข้อสอบปรนัย พร้อมเฉลย 4 ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัย 1,000 ข้อ  สาระสำคัญได้แก่ 
- ความรู้การเกษตร ทฤษฏี ประวัติ วิสัยทัศน์ ความเป็นมา สภาพปัญหาการเกษตร
- การส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การจัดการผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต 
- การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพื่ิอเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร 
-นโยบาลรัฐบาลด้านการเกษตร อาเซียน เนื้อหาครบถ้วนตามประกาศสอบ ปรับปรุงใหม่ พ.ย.2557 (ลับเฉพาะรวมข้อสอบเก่า- พร้อมทีมงานมืออาชีพ) สมบูรณ์มากที่สุด เข้าใจและทำข้อสอบได้ในทันที ด้วยผลงานคุณภาพ 

ตัวอย่างข้อสอบ
 8. กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสาธิต เพื่อตรวจสอบดูผลความก้าวหน้า หรือเพื่อให้ประชาชนสังเกตการสาธิตผล (Result Demonstration) คือกิจกรรมประเภทใด

1. การจัดฝึกอบรมพิเศษ (Special Training Course)

2. การทดสอบในท้องถิ่น (Verification Trials)

3. การจัดงานวันเกษตร (Field Days)

4. การจัดทัศนศึกษา (Field Trip)

ตอบ 3. การจัดงานวันเกษตร (Field Days)

ดูข้อสอบเพิ่มเติม  www.tamdeedaidee.com     ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ฟรีดอมแมน
    5 Dec 14 12:24
    สุดยอดครับ ขอบคุณครับ
1