๒๓ องค์แทนศาสดา ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๒๓ องค์แทนศาสดา ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.75 MB
  • 1 ม.ค. 2561
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

(หน้า ๑) .. อะไรต่างๆ ที่ได้มาแล้ว จึงเปรียบได้ขอนซุง ซึ่งเป็นไม้ท่อนใหญ่ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อให้รู้ว่า ๑ อะไรเป็นกิ่งไม้ , ใบไม้ เปรียบ ลาภสักการะ ชื่อเสียง ๒ อะไรเป็นสะเก็ดไม้ เปรียบ ความสมบูรณ์ด้วยศีล ๓ อะไรเป็นเปลือกไม้ เปรียบ ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ ๔ อะไรเป็นกะพี้ไม้ เปรียบญาณทัสสนะ ๕ อะไรเป็นแก่นไม้ เปรียบ อกุปฺปาเจโตวิมุตฺติ คือ ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กำเริบ ๖ อะไรจริง อะไรปลอม เป็นประโยชน์ และ ไม่เป็นประโยชน์ ฯ ..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้