เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ [พุทธทาส]

เศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 66 หน้า
  • 4.07 MB
  • 3 ก.พ. 2559
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ท่านเป็นชาวพุทธแบบไหน และท่านต้องการเศรษฐศาสตร์แบบไหน หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้

อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้