ปรัชญามดแดง [ปิยโสภณ]

ปรัชญามดแดง [ปิยโสภณ] Free!
Page 2 Page 3
  • 39 หน้า
  • 0.65 MB
  • 21 ก.ย. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หลายคนคงเห็นพ้องต้องกันว่า มดแดงนั้นมีเลือดนักสู้ ยากที่จะหาสัตว์ชนิดใดเทียบได้ ขณะที่มดแดงกัดใคร ปากมดแดงจะเป็นคีมปากตาย กัดติด ฝังแน่น เป็นการกัดไม่ปล่อย จะหลุดได้ก็แต่ตัว ส่วนหัวยังต่อสู้ ข้อนี้แสดงให้เห็นความเอาจริง ไม่วางสิ่งใดง่ายๆ เมื่อพบปัญหา
       มดแดงสู้กับทุกสิ่งที่จะมาทำร้าย หรือทำลายรังนอน เพื่อปกปักรักษารังนอน อันเป็นมาตุภูมิของมัน มนุษย์แท้ๆ ยังพ่ายแพ้มดแดง ช้างตัวใหญ่ยังล้มตึงได้ เพราะพ่ายแรงต่อสู้ร่วมกันของมดแดงตัวน้อยนิด มดแดงมีเลือดนักสู้ มดแดงมีเลือดรักชาติ รักเผ่าพันธุ์ มดแดงมีสัญชาตญาณรักที่อยู่อาศัย เหมือนนกรักรังนอน เหมือนคนรักบ้าน รักครอบครัว รักองค์กร 
       มดแดงเป็นนักสู้ นักปกป้องคุ้มครอง มดแดงปรองดองรวมตัว มีความเสียสละ ภักดีและพลีชีวิต เอาหัวเป็นเดิมพันทุกการต่อสู้ แปลว่า มดแดงสู้แม้คอขาด มดแดงไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในชีวิต ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก มดแดงมองเห็นปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งสามัคคีธรรมคือ กรูกันออกมาเพื่อปกป้อง คุ้มครองภัย
เราเป็นมนุษย์ อย่าให้ต้องอายมด ทุกการต่อสู้ต้องมีศัตรู ศัตรูเวลานี้ อาจไม่เหมือนแต่ก่อน เพราะเป็นศัตรูอันเกิดขึ้นภายในตัวเราเอง นั่นคือ ความละโมบโลภมาก กระทั่งต้องทำทุจริตคดโกง คนโกงคือ คนที่พ่ายแพ้ยับเยินต่อตนเอง 
       เราต้องต่อสู้กับจิตใจตนเอง อะไรเล่าคือ เครื่องมือในการต่อสู้ ขอตอบว่า “มโนธรรมสำนึก” ตัวเดียวจะช่วยต่อสู้กับความชั่วร้ายทั้งมวล มโนสำนึกคือ บ่อเกิดของความดีทั้งปวง... (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้