ประมวลตำรับยา

ประมวลตำรับยา Free!
Page 2 Page 3

ประมวลตำรับยาเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในงานไหว้ครูแพทย์แผนไทย เป็นหนังสือที่รวบรวมตำรับยาต่างๆไว้มากมายถึง ๕๐๐ ตำรับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้