ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 2 : การเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองาน

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 2 : การเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองาน
Page 2 Page 3

รวบรวมเป็นพิเศษในรูปแบบและคำศัพท์สำหรับงานวิศวกรรม พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ บันทึกข้อความ จดหมายติดต่องาน หนังสือรับรอง รายงาน และโครงการ รวมถึงวิธีการพูดเพื่อนำเสนองานและเมื่อเป็นพิธีกรหรือวิทยากร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้