เขียน=ปลดปล่อยชีวิต (4/2557)

เขียน=ปลดปล่อยชีวิต (4/2557) Free!
Page 2 Page 3

เขียน = ปลดปล่อยชีวิต  (Active Journal for Well-Being)
คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ 4/2557 ปลดปล่อยและสร้างสรรค์ชีวิตด้วยบันทึกไม่ธรรมดา

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน โดยความร่วมมือกับชุมชนนิเวศเอเชีย สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
ผู้ริเริ่มคอร์สกึ่งออนไลน์การเขียนบันทึกแห่งแรกในประเทศไทย 
และมุ่งมั่นการจัดกิจกรรมคุณภาพที่ค่าใช้จ่ายน้อยและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เครือข่ายยุวโพธิชน มูลนิธิสัมาชีพ
    6 Jul 14 08:52
    ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ facebook.com/khianpianchiwit
1