ช่วยกันเตะ... อย่าให้ตาย! โดย คามิน คมนีย์

ช่วยกันเตะ... อย่าให้ตาย! โดย คามิน คมนีย์ Free!
Page 2 Page 3
 • 98 หน้า
 • 7.90 MB
 • 974-8180-78-7
 • 4 ต.ค. 2554
 • คามิน คมนีย์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รางวัลสารคดีรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด mBook Contest ปี 2547
ม า ก ก ว่ า ลีลาตะกร้อ แต่เป็น คุ ณ ค่ า แห่งการเล่นด้วยกัน-อยู่ด้วยกัน ลีลาชีวิตที่คนรุ่นใหม่ต้อง download
•  สารคดีเกี่ยวกับการละเล่นตะกร้อลีลา ซึ่งแท้จริงคือตะกร้อวงแบบไทยโบราณที่หาคนเล่นได้ยากในปัจจุบัน
•  คามินใช้เวลา 1-2 ปีเพื่อฝึกฝน จากที่เตะแทบ ไม่เป็นเลยจนกระทั่งกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของวงไทยลีลา ที่มีฝีเท้าจัดจ้าน ซึ่งเล่นประจำที่สนามหลวง และขณะนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ให้เผยแพร่การละเล่นประเภทนี้ เนื่องจากมีหลักการเล่นที่ไม่แข่งขัน แต่กลับช่วยกัน แบ่งปันกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน อันเป็นคุณค่า ปรัชญาไทย แต่เดิม ซึ่งกำลังลดน้อยถอยลงไปทุกวันในกระแสสังคมปัจจุบัน
•  ตีพิมพ์ในนิตยสาร “สารคดี” ฉบับเดือนมกราคม 2549 ซึ่งมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสมาชิกวงอีก 4 คนที่น่าสนใจลงไปด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุธิธัช
  23 Jun 13 16:00
  Thank
1