งานวิจัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยฯ

งานวิจัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยฯ
Page 2 Page 3
  • 80 หน้า
  • 0.43 MB
  • 29 มี.ค. 2557
  • ขจิต ฝอยทอง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿80.00

เป็นการเรียนการสอนที่ที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้