ทำดีไม่มีเดี๋ยว เล่ม 1

ทำดีไม่มีเดี๋ยว  เล่ม 1 Free!
Page 2 Page 3

สั่งสมความดีไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน  ผลบุญย้อนกลับมาเกินคุ้ม  มีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตหลายอย่าง  รอดตายหลายคราวราวกับปาฏิหาริย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้