เขียน=ปลดปล่อยชีวิต

เขียน=ปลดปล่อยชีวิต Free!

เขียน = ปลดปล่อยชีวิต

คอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิตลำดับที่ 2 ของปี 2557 โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน และความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์

*ไม่จำเป็นต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เพราะเขียนเพื่อดูแลชีวิตด้วย หัว-ใจ-กาย*

**เราเข้าคอร์สนี้ได้ที่บ้าน เพียงมี สมุดบันทึก + Facebookหรืออีเมล์**(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เครือข่ายยุวโพธิชน มูลนิธิสัมาชีพ
    12 Feb 14 11:20
    สมัครเข้าอบรมได้ที่ youngawakening@gmail.com และ www.facebook.com/khianpianchiwit
1