The Shortcut Magazine Issue04

The Shortcut Magazine Issue04 Free!
Page 2 Page 3
  • 48 หน้า
  • 11.18 MB
  • 2 ธ.ค. 2556
  • ไอโม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ต้อนรับหน้าหนาว และ วันสินปีครับ เข้าสู่ เดือนแห่งวันหยุดยาว ช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดี ยังไง ก็ขอให้ผู้อ่านและผู้ประกอบการทุกท่านอดทนและผ่านมันไปพร้อมๆ กันครับ ผมในฐานะตัวแทนผู้จัดทำ�นิตยสารนี้ ขอถวาย ความจงรักภักดี ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มาที่เนื้อหาในเล่มนี้ มีการปรับเปลี่ยนไปมากพอสมควร ช่วงสิ้นปี ท่านผู้อ่านทั้งหลายอาจจะกำ�ลังหา Software ที่มีคุณภาพ มาใช้ในงาน บัญชีเงินเดือน หรือ Payroll ในเล่มนี้จะมีมาตรฐาน Software Payroll ให้ท่านได้ศึกษา เพื่อเลือกซื้อ Software คุณภาพที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อนคนไทยครับ รวมทั้งข่าวสาร IT ต่างๆ อัดแน่นให้อ่าน เหมือนเดิมครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้