วิถีแหง่แกะ

วิถีแหง่แกะ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
Page 2 Page 3
  • 46 หน้า
  • 1.32 MB
  • 30 มิ.ย. 2556
  • สำนักเขียนสิบล้าน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เคยมีผู้กล่าวไว้ว่าจะแกะดำหรือแกะขาว มันก็จับหนูได้เหมือนกัน