Hello AEC ญี่ปุ่น

Hello AEC ญี่ปุ่น
Page 2 Page 3
  • 186 หน้า
  • 6.85 MB
  • 25 มิ.ย. 2556
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿165.00 ฿149.00

รวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ กับประเทศญี่ปุ่น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้