สิ้นชาติเพียงข้ามคืน (Change Overnight)

สิ้นชาติเพียงข้ามคืน (Change Overnight) หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
Page 2 Page 3
  • 13 หน้า
  • 0.12 MB
  • 6 มิ.ย. 2556
  • ธนิตย์ พลายมาศ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เรื่องสั้น “สิ้นชาติเพียงข้ามคืน” เป็นเรื่องราวของประเทศอิสระที่เปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสิ้นเชิง เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม 2600 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับมุมมองและผลประโยชน์ ของคนในประเทศอิสระ ขอบคุณทุกท่านที่อ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ ส่วนท่านจะชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ ในการเปลี่ยนแปลงของ ประเทศอิสระ ก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและแต่ละท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้