ในโลกอันไร้เหตุผล

ในโลกอันไร้เหตุผล หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
Page 3
 • 24 หน้า
 • 0.81 MB
 • facebook.com/mirayebook
 • 12 พ.ค. 2557
 • @ MiRAYEBOOK (มิรายญิ์)
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รางวัลรองชนะเลิศ: โครงการประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556        

        เมื่อพูดถึงปรัชญา หลายคนมักคิดว่าปรัชญาเป็นเรื่องน่าเบื่อ หรือหากไม่แล้วก็ต้องเป็นเรื่องไกลตัวเข้าใจยาก ซึ่งถึงแม้จะจริง แต่ทว่าก็คงไม่จริงทั้งหมด เพราะยังมีแนวคิดทางปรัชญาอีกไม่น้อยที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวใกล้ตัวอย่างเช่นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา โดยเฉพาะปรัชญาของ อัลแบร์ กามูส์ (Albert Camus) ที่เน้นให้เห็นถึงความธรรมดาสามัญของมนุษย์ ผู้ต้องพยายามต่อสู้ดิ้นรนใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความไร้เหตุผล ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตที่ดูไร้ค่าได้กลับมามีความหมาย มีคุณค่า และมีความสุขในที่สุด
        ข้าพเจ้าเห็นว่าแนวปรัชญาของกามูส์ นั้นสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ นี้ กอปรด้วยข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่า ปรัชญาไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงได้ยาก จึงได้เรียบเรียงสาระสำคัญในปรัชญาของ กามูส์ มานำเสนอใหม่ในรูปแบบ ความเรียง พร้อมภาพประกอบวาดมืออย่างง่าย ๆ เท่าที่ข้าพเจ้าพอจะวาดเองได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ben
  5 Jun 13 12:53
  ขอบคุณค่ะ
1