ไซ่ฮั่น ฉบับ อ่านสบาย

ไซ่ฮั่น ฉบับ อ่านสบาย
Page 2 Page 3

.ควั่นฌ้อพูดกับจิ๋วลันว่าฌ้อปาอ๋องชุบเลี้ยงเราถึงเพียงนี้   พระคุณหาที่สุดมิได้   อันน้ำใจของเราถ้ายังมีชีวิตอยู่ถึงฌ้อปาอ๋องจะอับจนประการใดเราก็หาทิ้งฌ้อปาอ๋องไปไม่   คนทั้งปวงที่พากันหนีไปนั้น มันเหมือนสัตว์เดียรัจฉานมิได้คิดถึงคุณท่านเลย   ดีแต่ทำราชการเอาความชอบด้วยปาก   ครั้นเจ้านายอับจนเข้าแล้ว ต่างคนก็คิดเอาตัวรอดพากันหนีไปสิ้น  ครั้งนี้ท่านกับเราเอาชีวิตทำราชการ สนองพระคุณฌ้อปาอ๋องเถิด   ถ้าฌ้อปาอ๋องตื่นขึ้นแล้วเราคุมทหารแปดร้อยที่เหลืออยู่นั้นฟันฝ่าทหารฮั่นอ๋องออกไป   ให้ฌ้อปาอ๋องออกจากที่ล้อมให้จงได้   ถ้าเทพยดาไม่โปรดแล้ว   แลฌ้อปาอ๋องเป็นอันตรายลงในท่ามกลางศึก     เราก็จะตายตามฌ้อปาอ๋องกันไปเป็นจ้าวข้ากันในเมืองผีอีก     ตัวเราเกิดมาเป็นชายแล้วถึงจะตายก็จะให้มีชื่อปรากฏไว้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้