เนเมียวสีหบดี

เนเมียวสีหบดี
Page 2 Page 3

เอกบุรุษแห่งพุกามประเทศ  ผู้ปราบอยุธยาและต้าชิง  ผู้เสกบัลลังก์ให้จอมกษัตริย์อลองพญา  ผู้ชนะสิบทิศแห่งราชวงศ์อลองพระ  จะมีสักกี่คนที่รู้จักชีวิตของเขาจริงๆ.

-----------.

 

<p class="MsoNorma</body></html>.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้