Skip Navigation Links

ไดร์ซอฟท์เซ็นเตอร์

6
335
10
ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมของคนรุ่นใหม่

บ้านเลขที่ 122 หมู่ 2 ตำบลเสริมซ้าย เสริมงาม
ลำปาง 52210 THAILAND
โทร: 0877254883
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 2 เล่มที่ 1
  • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Phalcon Framework 1 เล่มที่ 1
  • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel Framework 4 เล่มที่ 1
  • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 1 เล่มที่ 3
  • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 1 เล่มที่ 2
  • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 1 เล่มที่ 1
หน้า: 1