Skip Navigation Links

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

38
50,409
94
เป็นกลุ่มทูตเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยกันสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย แก้ไขความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของคนไทยในรูปแบบวารสาร Chat วิทย์ ชิดเยาวชน Fanpage: chatวิทย์ ชิดเยาวชน Email: ytsa_chatwit@hotmail.com

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1 2