Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์บิสซี่เดย์

9
24,081
65
เจตนารมณ์สำคัญยิ่งของสำนักพิมพ์ในการจัดทำหนังสือ คือ ต้องการเผยแพร่สาระประโยชน์ออกสู่สังคม ด้วยการผลิตหนังสือคุณภาพในแนว How-To ที่เหมาะสำหรับการเป็นคู่มือ หรือแนวทางในการทำงานและ ใช้ชีวิต ซึ่งรูปแบบการนำเสนอ เราได้คัดสรรถ้อยคำผ่านตัวอักษรที่เข้าใจง่าย โดยกลั่นมาจากประสบการณ์จริงของผู้ที่คร่ำหวอดในสาขาอาชีพนั้นๆ เพื่อต่อยอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับผู้อ่าน ภายใต้สำนักพิมพ์ในเครือเดียวกัน 3 สำนักพิมพ์ คือ BUSY-DAY ผลิตหนังสือแนวธุรกิจ (Business How-To) :การจัดตั้งธุรกิจประเภทต่างๆ การบ

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1