Skip Navigation Links

กลุ่มปฏิบัติธรรมบ้านดวงธรรม

0
0
0
"บ้าน" ในที่นี้ หมายถึงสถานที่ ที่มีความเป็นอยู่เหมือนพี่เหมือนน้อง ไม่ใช่มูลนิธิ ไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมอย่างเดียว แต่มีความห่วงใย จริงใจอย่างแท้จริง " ดวง " ในที่นี้หมายถึงจุดเล็กๆ ที่มีแสงสว่างในตัวเอง ที่มีคุณสมบัติในการส่องแสงให้กับสังคมและผู้อื่นได้แม้เพียงเป็นจุดเล็กๆ " ธรรม " คือธรรมชาติตามจริง สัจธรรมตามจริงในโลกใบนี้ บ้านดวงธรรม จึงหมายถึง บ้านที่มีแสงสว่างแม้เพียงจุดเล็กๆแต่ก็สามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับตนเองและคนทั่วไปได้ในสัจธรรมตามจริง

กลุ่มปฏิบัติธรรมบ้านดวงธรรม

37/31 ม.ปริญลักษณ์ไลท์ ถ.สามัคคี แขวงท่าทราย เมือง
นนทบุรี 11000 THAILAND
โทร: 0860129393
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

ขออภัย ไม่พบข้อมูลหนังสือ ตามรายละเอียดที่ระบุ