Skip Navigation Links

หนังสือการขาย

1
14
5
หนังสือ: นักออกแบบกลยุทธ์การขาย ท่านจะพบกับกลยุทธ์การขาย และเทคนิคการขายแบบรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์กับลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้เพื่อต่อยอดการขาย เพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • นักออกแบบกลยุทธ์การขาย
หน้า: 1