Skip Navigation Links

สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย

26
26,620
209
การรวมกลุ่มกันในนามของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จึงมีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2534 โดยมีผู้ใช้จักรยานกว่า 80 คน ร่วมกันขี่จักรยานรณรงค์เพื่อขอให้มีการสร้างทางจักรยาน ซึ่งนับเป็นการรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

2100/33 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 (สาธุประดิษฐ์ 15 แยก 14) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพ ฯ 10120 THAILAND
โทร: 026124747
แฟกซ์: 02-678-8589

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1