Skip Navigation Links

เพทายสีฟ้า

28
66,771
308
'อักษร' ทุกตัวเสมือนดาบสองคม จึงเป็นหน้าที่ของ 'นักเขียน' ที่จะต้องถ่ายทอดด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

เพทาย

สีกัน ดอนเมือง
กรุงเทพ ฯ 10210 THAILAND
โทร: Facebook เพทายสีฟ้า นักเขียน
แฟกซ์: blzircon@gmail.com

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • ไวน์
 • อียิปต์โบราณ ปริศนาแห่งจิตวิญญาณ
 • มงกุฎไอยคุปต์
 • เสน่หามนต์ไวน์
 • ละอองทรายกรุ่นไอรัก
 • คลื่นทรายปรารถนา
 • เงาทรายในสายลม
 • นาเคศวร อารยอุบัติเทพ
 • นาเคศวร มนตราเทวทัณฑ์
 • นาเคศวร นรเทพราชันย์
 • ป่วนรักลูกสักหลาด
 • มนต์ปีกโอบฟ้า (ฉบับเต็ม)
 • ลำนำรักในรอยภพ
 • อียิปต์โบราณ ปริศนาแห่งจิตวิญญาณ Sample
 • นาเคศวร อารยอุบัติเทพ ทดลอง
 • นาเคศวร มนตราเทวทัณฑ์ ทดลอง
 • นาเคศวร นรเทพราชันย์ sample
 • ป่วนรักลูกสักหลาด (ทดลอง)
 • มงกุฎไอยคุปต์ ทดลอง
 • สาดดดด...เจ้านาย ลูกน้อง เวิ่นเว้อ
 • เสน่หามนต์ไวน์ (บทแนะนำ)
 • ละอองทรายกรุ่นไอรัก Free
 • คลื่นทรายปรารถนา Free
 • เงาทรายในสายลม Free
 • ลำนำรักในรอยภพ Free
 • ไวน์ (ทดลองอ่าน)
 • มนต์ปีกโอบฟ้า free
 • สาดดดด...เจ้านาย ลูกน้อง เวิ่นเว้อ (ทดลอง)
หน้า: 1