Skip Navigation Links

พันธวณิช

2
1,059
6
บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นบริษัทให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อ (e-Procurement Consulting Service) และให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กร (B2B e-Marketplace) ที่มีการเชื่อมต่อกับบริการโซลูชั่นการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ (e-Procurement Solutions) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อแบบครบวงจร

เลขที่ 1168/94 อาคารลุมพินีทาวน์เวอร์ ชั้น 31 ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 สาทร
กรุงเทพ ฯ 10120 THAILAND
โทร: 026894348
แฟกซ์: 026797474

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • PANTAVANIJ.COM Gift and Premium 2013-2014
  • Pantavanij.com Gift and Premium 2012
หน้า: 1