Skip Navigation Links

เอ็ม โซไซตี้-แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน

17
17,310
28
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีการจัดทำหนังสือนิตยสารแจกฟรี 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชื่อว่า M Society สำหรับแจกให้กับลูกบ้านโครงการต่างๆของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ซึ่งแนวคิดในการจัดทำหนังสือขึ้นมาก็เพื่อการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมตามปรัชญาขององค์กรนั่นคือ “คิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์”

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1