Skip Navigation Links

Life Ideation

2
2
0
เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพ ที่จะค้นพบและพัฒนาตัวเอง ให้ก้าวไปข้างหน้าสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตและสร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้างได้

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • แบบฝึกหัดทักษะจำเป็นในการเข้าถึงคน
  • ทักษะจำเป็นในการเข้าถึงคน
หน้า: 1