Skip Navigation Links

Lankham Magazine

1
53
9
- ຊ່ຽວຊານໃນເລື່ອງວັນນະຄະດີສຳຄັນຂອງຊາດ, ໜັງສືສຳລັບເດັກ, ໜັງສືທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ສັງສິນໄຊ, ນິທານທົດສະຊາດຊາດົກ. ຜ່ານມາໄດ້ຈັດພິມໜັງສືທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ພົງສາວະດານ, ຜົນງານສຳຄັນຂອງມະຫາສີລາ ແລະອື່ນໆ. - ສົ່ງເສີມຜົນງານຂອງນັກຂຽນໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ໄວໜຸ່ມ. ພ້ອມທັງມີການຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານອື່ນ ເພື່ອຈັດເຝິກອົບຮົມການຂຽນ, ການແຕ້ມໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ແລະ ຈັດພິມຜົນງານດັ່ງກ່າວອອກສູ່ສັງຄົມ. - ຮັບບໍລິການແປໜັງສືສຳຄັນຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ທ້າວນ້ອຍ(The little prince), ໂຕະໂຕະຈັງ(ວັນນະຄະດີຍີ່ປຸ່ນ) ແລະ ອື່ນໆ. - ຮັບອອກແບບໜ້າປົກ, ບ

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • Lankham ลานคำ
หน้า: 1