Skip Navigation Links

ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส

6
2,877
5
เราเชื่อว่าศิลปะงานปั้น 3 มิติ และแนวคิด DIY (Do-It-Yourself) ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งคุณค่าในศิลปะ แต่ยังช่วยเสริมสร้าง IQ-ความฉลาดทางปัญญา EQ-ความฉลาดทางอารมณ์ CQ-ความคิดสร้างสรรค์ ประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อ สมาธิ มิติสัมพันธ์ และความมั่นใจ ให้กับเด็ก

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1