ความจริงไม่มีใครทุกข์ [พระอาจารย์อำนาจ]

ความจริงไม่มีใครทุกข์ [พระอาจารย์อำนาจ] Free!
Page 2 Page 3

บรรยายธรรมเรื่อง “ความจริงไม่มีใครทุกข์”
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒

อนุโมทนาธรรมทานโดยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้