Unlimited Issue 1

Unlimited Issue 1 Free!
Page 2 Page 3
 • 33 หน้า
 • 9.45 MB
 • 3 พ.ค. 2557
 • อันลิมิดเต็ด
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!
  เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿70.00

วารสารเล่มใหม่นี้ ถือเป็นความร่วมมือกันทำระหว่าง YTSA หรือทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยในนามวารสาร Chatวิทย์ ชิดเยาวชน และ JSTPMEDIA อย่างเป็นทางการ โดยการนำเสนอแตกต่างไปจากเดิม กราฟฟิคที่สวยงามขึ้น อ่านง่ายขึ้น เข้าใจง่ายขึ้นและสร้างจินตนาการแบบไม่มีจำกัด ซึ่งจะวางแผนในทุกเดือนเลขคี่ โดยเริ่มเดือนพฤษภาคม เป็นฤกษ์ยามงามดีที่ปฐมบทวารสารเล่มนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Pat
  4 May 14 11:50
  AWESOME
 • ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย Young thai
  4 May 14 07:30
  เป็นอีกผลงานที่น่าชืนชม
1